Joruca BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op www.joruca.be zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Joruca BV
Liersesteenweg 29/1
2590 Berlaar 

E-mail: info@joruca.be

Tel: 03/298.56.09 

Deze privacyverklaring moet geïnterpreteerd worden in het licht van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, “AVG”). 

1. Verwerkte persoonsgegevens, doel en grondslag 

De verwerkte persoonsgegevens omvatten onder meer, maar niet uitsluitend: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken en afhandelen van de bestelling. De verwerking vindt zijn grondslag in uw toestemming of in de noodzakelijkheid ervan voor de uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast houdt Joruca BV online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s in welke mate bezocht worden. De grondslag hiervoor ligt in het gerechtvaardigd belang dat hiermee wordt nagestreefd door Joruca BV. 

2. Bewaring van persoonsgegevens 

Joruca BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om bovenstaande doelen te realiseren. Joruca BV hanteert de volgende bewaartermijn: tot verwijdering van de gegevens.  

3. Delen van persoonsgegevens met derden 

Joruca BV behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In bepaalde gevallen kan dit echter noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

4. Uw rechten 

U geniet volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

-        Het recht op inzage;

-        Het recht op rectificatie;

-        Het recht op wissing;

-        Het recht op beperking van de verwerking;

-        Het recht op bezwaar;

-        Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

-        Het recht op klachtindiening bij de toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be);

-        Het recht op intrekking van uw toestemming. 

5. Beveiliging van persoonsgegevens 

Joruca BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en neemt daarom alle redelijke en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is echter geen absolute garantie. Voor meer informatie of bij aanwijzingen van misbruik, kan u altijd contact met ons opnemen via info@joruca.be. 

6. Contact 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@joruca.be.

Wij gebruiken cookies. Meer weten?